PERSONALE

Personalegruppen består af:

  • 5 pædagoger 
  • 2 medhjælpere

Heraf 1 leder og 1 souschef.