BESTYRELSEN

Forældrebestyrelsen består af 6 medlemmer;

  • 4 forældrevalgte medlemmer
  • 2 repræsentanter fra Montessoriforeningen

Her udover er valgt:

  • 2 forældresuppleanter

Børnehavens leder og souschef deltager i bestyrelsesmøderne.

Forældrene i bestyrelsen er valgt for et år af gangen. Hverken suppleanter eller leder har stemmeret, hvilket de øvrige medlemmer har.

Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af institutionen indenfor de mål og rammer som kommunalbestyrelsen har fastsat. Der ud over skal den fastsætte de overordnede principper for virksomheden - samt en budgetramme. Det er ligeledes forældrebestyrelsen der indstiller personale til ansættelse. Det er dog lederen af institutionen, der har ret til at træffe enkeltbeslutninger; der har med den daglige pædagogiske og administrative ledelse. 

Lederen af børnehaven samt bestyrelsesformanden har i samråd med personalet udarbejdet virksomhedsplanen for børnehaven. Denne kan læses under punktet virksomhedsplan. 

Bestyrelsen er et vigtigt organ for forældre, og som en af de 4 forældremedlemmer (eller 2 suppleanter) kan Du få indflydelse på børnehavens økonomi, de indvendige indretning, haven udformning, legeredskaber, for nu bare at nævne nogle af de områder bestyrelsen beskæftiger sig med.

 

 

Hvad kræves af et bestyrelsesmedlem?

Der kræves ingen specielle faglige kvalifikationer, men derimod interesse for børnehaven. Tidsmæssigt er det en overkommelig opgave. Der er 4 møder om året. Det egentlige bestyrelses arbejde forelægger i perioden mellem de 4 årlige møder.