HVERDAGEN

SAMLINGSSTUND

Vi holder samlingsstund i grupperne kl. 9:30. Derfor lægger vi vægt på, at børnene er afleveret inden da. Samlingsstunden er et vigtigt holdepunkt i hverdagen.
På skift tæller børnene selv, hvor mange der er mødt. Vi synger, læser, leger lege der stimulerer opmærksomheden, sproglig udvikling m.m. Således lærer børnene at modtage kollektive beskeder, at lytte og vente på hinanden.

RYTMIK

Efterår, vinter og forår har vi rytmik hver mandag, hvor børnene er opdelt i 4 grupper efter alder.

MADDAG

I huset er der en madordning, hvor børnene på skift er med i tilberedelsen. Den ene uge laver vi mad, den næste bager vi.

TURDAGE

1 dag om ugen er det turdag på stuen. Det kan være ture til skov og strand, museer, eller blot en tur til legepladsen. Det kan selvfølgelig være, at vi ser os nødsaget til at aflyse p.g.a. personalemangel eller alt for dårligt vejr.

SKOLEGRUPPE

Fra januar til maj samler vi alle 5-6-årige, der skal i børnehaveklasse samme år hver fredag. Børnene får en før-skolebog med alderssvarende opgaver i. Vi læser højtlæsnings-bøger med mere tekst, tager på tur og afslutter med en koloni i slutningen af maj fra onsdag - fredag.

FØDSELSDAGE

Det er op til forældrene og barnet at vælge om dagen skal fejres i børnehaven, eller om stuen skal komme på besøg hjemme. Vi anbefaler altid, at de yngste fejrer dagen i børnehaven. Fødselsdagbarnet har i forvejen malet på en t-shirt, som så bliver gaven til barnet. Kager, frugt og is er altid fint at servere, men slik og slikposer frabedes.

Fødeselsdage er festdage og fester kræver gæster men private invitationer må ikke hænges op i børnenes klemmer. Det er aldrig rart at blive fravalgt.