FORÆLDRE

En forældres syn på børnehaven. - Følgende artikel er skrevet af en af vores tidligere forældre, og har været trykt i lokalavisen "Villabyerne":

Den lille børenhave er et kvalificeret pasningstilbud.

Der fremgår ofte i pressen, at landets kommuner, herunder Gentofte kommune, overvejer at lukke små børnepasningsinstitutioner og opprioriterer store instututioner, herunder både vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. I den anledning vil jeg gerne slå et slag for den lille børnehave, som ikke bare er en pasningsanstalt, men et rigtig rart sted at være.

Gennem de seneste 8 år har vi haft vores tre børe gående i Montessori Børnehaven på Rygårdsallé  i Hellerup. Børnehaven er lille, normeret til 42 børn placeret på to stuer. Der er seks ansatte pædagoger og medhjælpere, og børenhaven er beliggende i en smuk gammel villa med en stor velbeplantet have udenom indrettet som legeplads med masser af gemmesteder og hemmelige rum.

 

Resultatet er, at der sjældent er problemer med, at de store driller de små og omvendt. Der er mange gode traditioner i børnehaven, som bliver særligt vellykkede, fordi børnehaven ikke er større end den er.

 

Luciaoptog og krybbespil til jul og sommerfest og hjemmelavet Tivoli om sommeren. Mange teaterture, strandture, skovture, sammenskudsmiddage og andre udflugter for de største, - en fire dages koloni til Tisvilde i juni.

 

Store institutioner har måske økonomiske stordriftsfordele, som en lille børnehave ikke har, men til gengæld har vi oplevet at vores lille børnehave har været et trygt og inspirerende sted at komme for vores børn og os selv og har bidraget positivt til børnenes opvækst.

 

 

Charlotte Monberg
E
ggersvej 13 
Hellerup

 

 

 

 

De ansatte er engagerede og humoristiske, og børnene opdrages til at respektere og passe på hinanden, lærer – som noget vigtigt – at føle ansvar for mindre børn.

 

Børnehaven har – uden hidtil selv at have gjort noget herfor – tiltrukket børn med udenlandske forældre eller forældre, hvor kun far eller mor er dansk. Der er således sjældent mindre end 10-12 forskellige nationaliteter repræsenteret i børnehaven, og børnene vokser op omgivet af børn, som ikke ligner dem selv i udseende og som ofte udover dansk taler et andet sprog. Dette internationale præg bidrager særdeles positivt til at gøre børnene til tolerante verdensborgere.

 

 

Der er en god stemning i børnehaven, hvilket måske blandt andet hænger sammen med, at børnehaven lukker kl.14.30. På den måde undgår man trætte og uoplagte børn, som sidst på eftermiddagen bare venter på at blive hentet.

 

Alle kender alle i børnehaven, hvilket er trygt og hyggeligt for såvel børn som forælder og ansatte. Mine børn har altid elsket at komme i børnehave, og når de er gået ud og kommet i skole, vil de altid gerne på besøg for at hilse på de gamle voksne, som kender dem, fra de var små.