VIRKSOMHEDSPLAN

 

 

Velkommen til børnehaven

 

 

Vores målsætningerne:

 

Børnehaven er baseret på en række principper, pædagogikker og livsopfattelser. Nogle af disse er inspireret af Maria Montessoris tanker (se nedenfor om Maria Montessori), men børnehavens idealer bygger også på andet, bl.a. på forestillingen om, at livet i børnehaven må udvikles i takt med samfundsudviklingen. I det daglige arbejde, søger børnehavens personale navnlig:  

 

  • At synliggøre børnehavens mål og holdninger, herunder synliggøre, hvordan mål og holdninger kommer til udtryk i børns og voksnes dagligdag, og hvordan det  kan udvikles inden for de rammer, som institutionen giver.
  • At skabe en så tryg, venlig, imødekommende og ikke mindst glædesfuldt atmosfære, at forældrene tillidsfuldt kan overlade deres børn til vores omsorg.     
  • At fastholde glæden ved det daglige arbejde på en sådan måde, at nye udfordringer giver nye erfaringer, og at der skabes et stimulerende miljø til gavn for børnene.
  • At fastholde og videreudvikle det gode samarbejde og den gode dialog mellem forældre og personale, til gavn for hele institutionen og særligt til gavn for børnene
  •  At sikre det gode børneliv, som – set fra et børneperspektiv – kræver et miljø, der dagligt byder på vekslende oplevelser, skærpelse af nysgerrigheden, styrkelse af det enkelte barns selvværd og selvtillid, udvikling af fantasi og handlekraft, og derigennem dannelse af det rette fundament for at kunne knytte gode venskaber og indgå i et godt socialt fællesskab. 
  •  At støtte og udvikle det enkelte barns kompetencer, så det kan forlade børnehaven som et trygt selvhjulpent barn parat til nye udfordringer i skolen.

 

Virksomhedsplanen skal betragtes som et redskab til hjælp og indføring i Hellerup Montessori Børnehavens pædagogiske hverdag, og som informationskilde og opslagsværk.